Ik wens…

Advies van de psy

Ik wil me niet binden

/ Door info psy.be / Zichzelf zijn

Ik wil me niet binden

Angstaanjagend !  Je ziet meer en meer mensen die liever de knoop doorhakken dan het risico te lopen op een ontgoocheling…nochtans leek de relatie goed ?  Ook in de werksfeer zie je mensen die liever werkloos blijven eerder dan in te gaan op een jobaanbieding…uit angst om niet te kunnen voldoen aan de hoge eisen????

Onze angsten zijn onze grootste rem
Het is wel duidelijk dat achter die steeds weerkerende moeilijkheid om zich te binden een heleboel angsten verschuild zitten.  In deze wereld waar veel idealen worden voorgeschoteld,  hebben steeds meer msensen moeilijkheden om keuzes te maken. Ze zijn overdonderd met  angst om te falen, angst zich te vergissen, angst om achteraf spijt te hebben of angst om op het verkeerde paard te wedden… Al die angsten maken dat we gedurende lange periodes immobiel zijn.  Het is alsof « zich vergissen » een schande is.   

Maar het is dat gevoel van schaamte dat je eigenbeeld schaadt. Dus ga je liever op de vlucht… eerder dan een relatie aan te gaan die misschien kan mislukken en je weer een slecht gevoel geeft ?

Of je stapt niet in de job omdat je misschien iets beters vindt elders.

Je stopt je studies in 2de kandidatuur omdat je niet zeker bent dat je de juiste keuze hebt gemaakt...  En dan ??? 

Is het gras altijd groener op een ander ? Of is er meer aan de hand ? Een overmatig vrijheidsgevoel met een dosis egocentrisme ? 

In elk geval, door een gebrek aan engagement, maakt de persoon geen keuze en blijft hij/zij in de passiviteit. Maar opgelet, want die passiviteit kan leiden tot sociaal isolement en depressie !


• Zich engageren in een relatie
De huidige generatie van jonge ouders leeft nog steeds met het trauma van de echtscheidng van hun ouders…De herinnering aan de echtscheiding van hun ouders blijft een wrange nasmaak houden en is in vele gevallen zelfs nog niet verteerd.  Ze zijn overtuigd dat de kans groot is dat het huwelijk op de klippen loopt dus…waarom zich engageren als er een risico is dat het toch fout afloopt ? Liever geen risico om blessures op te lopen…

Zich engageren als ouder
De houding van de jongeren tov het ouderschap is ook sterk veranderd. De jongeren denken meer na bij de gevolgen van een gezin op hun eigen leven. Zijn ze er klaar voor ? (kan je er trouwens ooit klaar voor zijn ?)  Hoe meer je erover nadenkt, hoe meer angst je opwekt. Een Een angst die ons paralyseert.  Akkoord dat je best nadenkt vooraleer je aan kinderen begint, maar het is toch spijtig dat de jongeren zich niet engageren omdat ze bang zijn voor de gevolgen op hun relatie ?


Zich engageren voor zijn job
«Elke job verdient een salaris »  maar elk salaris verdient dat er gewerkt wordt ! Nochtans is het absenteïsme uitermate hoog de laatste tijd !  Laat ons eerlijk zijn, het aantal personen die zich ziek melden op kantoor bij de minste weerstand of het kleinste conflict stijgt aanzienlijk ! EDe persoon sluit zich meer en meer af van een mogelijke band met zijn collega’s. Ook hier is wat moed en engagement nodig om naar constructieve oplossingen te zoeken eerder dan zich af te sluiten van de wereld.


Zich engageren in het dagelijks leven
Waarom annuleren mensen hun afspraken bij de tandards of de psycholoog om 15u als de afspraak sinds 2 weken gepland was om 17h ?  Of sommigen beslissen « op het laatste moment » dat ze niet gaan lunchen bij de vrienden die hen nochtans verwachten. Sommigen verwittigen, anderen zelfs niet…Het is een soort « vluchtreactie » …maar heeft wel als gevolg dat de anderen zich minder en minder aan ons interesseren en stilaan blijf je alleen achter. Afstand nemen van de anderen is eerst en vooral afstand nemen van zichzelf en van onze gevoelens…die ons laten voelen dat we leven...

• Zich engageren tov zichzelf
Als we beslissen om een contract te « verbreken » of niet verder te gaan in een engagement dat we genomen hebben, vergeten we vaak wat de impact is op de andere die op ons rekende. Maar we creëren ook een kloof met onze eigenwaarden. Als we de anderen niet respecteren door onze engagementen niet na te komen, respecteren we onszelf niet, want we houden ons niet aan ons woord. Alsof ons woord niks waard is…


Hoe geraken we eruit ?

Wat we voornamelijk missen is die innerlijke kracht die ons verbindt met de aarde en die via onze voeten door ons hele lichaam stroomt. Door bepaalde situaties uit ons verleden zijn we ons meer en meer gaan loskoppelen van onze gevoelens. Die kloof wordt groter en groter en brengt ons in een onevenwicht. 

Deze emotionele spanningen kunnen weggewerkt worden via specifieke psycho-lichamelijke therapieën. Het is de bedoeling om de emotionele spanningen van het verleden los te laten om terug in contact te komen met je lichaam en om je innerlijke kracht terug te vinden. Het is die innerlijke kracht die ons toelaat om het risico te nemen ons te vergissen want we hebben voldoende capaciteiten om verder te gaan. 

Zijn angsten identificeren doe je door ze één voor één te behandelen. Dat kan door volgende vragen te stellen :

1)      « Wat is het gevaar waarvoor ik bang ben ? » (er kunnen er meerdere zijn)

2)      « Wat gebeurt er in mijn lichaam » (wees attent op elk fysiek gevoel)

3)      « Wat heb ik nu nodig om me veilig te voelen? » (Formuleer in de « ik » vorm).
 

Ik ben ook overtuigd dat we terug moeten naar een « moraal contract », waarin we respect opbrengen voor de anderen, maar ook voor onszelf. En misschien moeten we maar eens leren om beter om te gaan met onze angsten…en ermee omgaan in plaats van ervan weg te vluchten. Door ermee om te gaan zullen we groeien en onze innerlijke kracht terug opbouwen.

We kunnen ook maar best aanvaarden dat het leven geen mooie rechte lijn is, maar dat het een boek is dat bestaat uit verschillende hoofdstukken. Sommigen zijn wat meer geslaagd dan anderen. Dat is nu eenmaal zo en dat is ook niet zo erg. De mens leert ook uit zijn fouten … Verliezen is nooit gemakkelijk maar je gaat er niet van dood…

Zich engageren is inderdaad een risico nemen; het risico om te vertrouwen op zijn eigen capaciteiten, om het beste te halen uit elke relatie en om te leven in het nu (eerder dan te blijven denken aan de toekomst).

Laat ons leven in het « nu », met veel moed, maar zonder te vluchten ! 

info psy.be -  Psychologue, Psychologue clinicien(ne), Psychothérapeute, Coach, Sexologue, Praticien(ne) bien-être

info psy.be

Avenue Oscar de Burbure, 151 - 1950 Kraainem
Gepubliceerde artikelen : 477