Ik wens…

Algemene gebruiks

Algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden van de professionele dienstverlening van www.psy.be
De huidige gebruiks- en algemene voorwaarden van de professionele dienstverlening www.psy.be vormt een contract tussen en www.psy.be

A. VOORSTELLING VAN ONZE DIENSTEN
 Huidig contract regelt het gebruik van de diensten van www.psy.be, met dewelke u kan;
• Creëren van een persoonlijk account et het nuttigen van onze diensten in de Pro ruimte.
• Een abonnement aanmaken bij de professionele gidsen.
• Uw abonnement laten evolueren (altijd mogelijk om te laten upgraden)
• Uw profiel wijzigen
• Genieten van de inhoud van de verschillende artikels die enkel ter beschikking worden gesteld voor de vakmensen uit ons netwerk
• Deelnemen aan de interprofessionele samenkomsten georganiseerd door www.psy.be volgens uw type abonnement
• Kennisname van de consultaties die u via de site worden geadresseerd.
• Het aankopen van publicitaire ruimtes.
• Gebruik maken van onze online consultatie dienst (Abonnement Max)
• Evenementen in onze agenda publiceren
• Artikels voorstellen, kennisname van de publieke comentaren (dmv automatische notificaties) en erop reageren
• Bezoeken en/of deelnemen aan professionele forums.
• Kennisname van uw persoonlijke statistieken

www.psy.be verbindt er zich toe om de site op een reactive en professionele wijze te beheren, doch kan het niet verantwoordelijk gesteld zijn van een tijdelijke onbeschikbaarheid ten gevolge een hacking of technisch probleem.

B. GEBRUIKERSNAAM EN PROFESSIONEEL ACCOUNT WWW.PSY.BE
 Gebruik maken van onze professionele dienstverleningen en toegang tot uw Pro ruimte vereist het aanmaken van een account met een geldig email adres en paswoord.
Hiervan bent u verantwoordelijk voor de vertrouweljjkheid en veiligheid.

www.psy.be is niet verantwoordelijk voor het verlies et niet-toegelaten gebruik van uw gebruikersnaam en paswoord
 
U bent de wettelijke verantwoordelijke van de geloofwaardigheid van de gepubliceerde informaties op www.psy.be
 
Elk onwettig gebruik van een title, dipoma, of bewijs kan een onmiddellijk uitwijzing als gevolg hebben uit het www.psy.be netwerk, zonder enig terugbetaling van www.psy.be
 
U wordt wettelijke verantwoordelijke gesteld voor het eerbiedigen van de denotlogische code en/of etische regels die verbonden zijn aan uw beroep.
 

C. ABONNEMENTEN EN UPGRADES
Het bestellen van een abonnement of ruimte voor publiciteit op www.psy.be is definitief

De abonnementen zijn 12 maanden geldig vanaf de dag van aanhef die op uw factuur en pro ruimte zijn opgenomen.
 
U kan op elk ogenblik aan www.psy.be vragen om onzichtbaar te zijn, deze operatie brengt geen terugbetaling met zich mee van www.psy.be
 
U kan ten aller tijden een upgrade vragen van uw abonnement naar een abonnement  die meer functionaliteiten voorstelt. Deze zal u pro rata aangerekend worden, van de resterende maanden tot de vervaldag van uw abonnement.
 
Het overgaan naar een goedkoper abonnement is enkel mogelijk bij verloop van uw abonnement, dit kan door een email te sturen naar info@psy.be, ten laatste één maand vòòr de vervaldag van uw lopend abonnement.
 
Sommige abonnementen geven u de mogelijk om een gratis proefperiode vooraleer de betaling wordt uitgvoerd.
Indien u toch geen abonnement wenst vòòr de de betaling ervan, dient u een email te sturen vòòr het einde van de proefperiode.

D. Opzeggen van de diensten
De abonnementen zijn geldig voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van aanhef die veremeld is op uw factuur of in uw Pro ruimte.

Eens het termijn verlopen is, worden telkens de abonnementen stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden, tenzij één van de partijen, per schrijven, de andere partij in kennis stelt een einde te willen maken het abonnement. Dit gebeurt minstens 30 dagen vòòr de vervaldatum van elke periode.

Anderszins, kan u vroegtijdig uw abonnement opzeggen door een email te sturen naar info@psy.be

Het vroegtijdig opzeggen van uw abonnement geeft geen recht op enige terugbetaling.
De prijs van het abonnement die verbonden is aan de lopende periode blijft volledig tegoed.

Bij gebrek van betaling van uw verlopen factuur, zal het onbetaald bedrag automatisch verhoogd worden, ten volle recht en zonder enig in gebreke stelling, van een vergoedingsbedrag wegens te late betaling van 10% op het factuurbedrag en een forfetaire penaliteit van 10% met een minimum bedrag van 100,00€.

Het niet naleven van de deontologische regels verbonden aan uw beroep kunnen u, zonder waarschuwing, uitsluiten van www.psy.be

E. GEBRUIK VAN DE ONLINE DIENSTEN
Het abonnement “MAX” laat u toe om gereferenceerd te zijn als psy of coach op www.psy.be

De internetgebruikers betalen de bestelling van hun online consultatie op www.psy.be tegen de prijs van 1,35€/minuut.

Voor elke bestelling die verbonden is aan uw profiel, krijgt u automatische een notificatie die u informeert en vraagt, om binnen een termijn van maximum 24u, een afspraak te regelen met uw klant.

Voor de geleverde prestatie zal u 80% van uw prestatie mogen aanrekenen, de andere 20% gaan naar www.psy.be dewelke de diensten- en bankonkosten zal dekken.

U zal een driemaandelijks samengevat factuur opsturen naar Psychorelief International, 151 Oscar Burburelaan te 1950 Kraainem. Uw factuur wordt u uitbetaald 30 dagen eind van de maand van de facturatiedatum.

PUBLICATIE VAN EVENEMENTEN
Een evenement (conferentie, stage, opleiding of workshop) wordt online geplaatst in de agenda www.psy.be voor een maximale duur van 90 dagen.

Teneinde een kwalitatief en visueel homogeniteit te waarborgen, neemt www.psy.be op zich elke advertentie te ilustreren met beeldmateriaal afkomstig uit haar eigen fototheek.

Wij kunnen eveneens uw beeldmateriaal toevoegen (foto of logo) in uw advetentie voor zover de resolutie hiervan voldoende is.

PUBLICATIE VAN ARTIKELS
Sommige abonnemente laten toe om artikels te publiceren. Deze functie zal uw professionele bekendheid ten zeerste zetelen.

www.psy.be  aanvaard enkel eigen artikels teneinde zware sancties vanwege Google te vermijden voor reden van overschrijving (blacklisitng).

Het is in uw voordeel om er een kwalitatief gevolg aan te geven.
Het publiceren van een artikel op www.psy.be brengt de overdracht van de gebruikersrechten met zich mee naar www.psy.be

Geüpdate op: 31 januari 2017