Ik wens…

Advies van de psy

Meningsverschillen en irritaties door verschillen tussen partners

/ Door Gerd Goovaerts / Samen leven

Meningsverschillen en irritaties door verschillen tussen partners

En wat stelt men dan vast? Dat persoonlijkheden zeer verschillend kunnen zijn, en dat de aanvankelijk als charmant gedefinieerde tekortkomingen wel eens een grote bron van conflict kunnen worden. Het spanningsveld lijkt te groot om overbrugd te worden.

 

Om te beginnen zijn er de zeer kleine pietluttige gewoontes.

- Geert heeft het al snel warm in zijn bed, Ann heeft nood aan meer dan één donsdeken.

- Marc is altijd zeer vroeg op, Leen slaapt graag lang uit.

- Jan zal bij regenweer altijd pas de motor van de auto stilleggen als de ruitewissers mooi naar beneden zijn. Voor zijn partner Luc kunnen ze evengoed in het midden van de voorruit stil blijven staan.

- Voor Carla is shoppen een hobby, voor Kris een noodzakelijk kwaad.

- Johan leest graag de krant bij zijn ontbijt om de dag rustig te beginnen, Veerle vindt praten bij het ontbijt gezellig

 

Verder zijn er ook nog de grotere verschillen die te maken hebben met opvoeding en gewoontes in het gezin van oorsprong.

- Geert komt uit een familie van zelfstandigen en wil vroeg of laat ook zijn eigen zaak uitbouwen. Ann komt uit een familie ambtenaren, en vindt een  vaste job, betaalde vakantie en verzekerd inkomen bij ziekte het hoogste goed.

- Luc is los met geld, want geld moet rollen en is een gebruiksvoorwerp. Jan is zeer zuinig, en glundert als hij zijn spaargeld ziet aangroeien.

- Kris houdt van een aktieve vakantie, Carla ligt graag te zonnen op een zuiders strand.

 

In het omgaan met hun verschillen maken mensen belangrijke fouten.

1) Ze doen alsof er geen verschillen zijn, of minimaliseren ze.

In het enthousiasme van het begin gebeurt er wat met de perceptie, en hiernaar verwijst het gezegde dat liefde blind maakt. En zo merkt ordelijke Hans niet dat er bij nonchalante Eva altijd wel broodkruimels in de zetel liggen of niet-geopende post rondslingert. Mogelijk ziet hij ook de uitpuilende wasmand niet omdat Eva deze zorgvuldig heeft weggestopt, om een goeie indruk te maken. Als Hans de broodkruimels merkt, ziet hij dit als een toevalligheid, en gevolg van het feit dat Eva het op dit moment zeer druk heeft.

 

2) Ze camoufleren de verschillen door hun eigen behoeften te onderdrukken.

Het enthousiasme van het begin maakt ook dat die behoeftes op dat moment als minder  belangrijk  aanvoelen. Ann vindt het niet alleen prettig  om onder een hoop dekens te slapen, maar haar nachtrust is maar tenvolle gegarandeerd als Geert innig verstrengeld met haar onder diezelfde hoop dekens ligt. Verliefde Geert vindt dit zo schattig, dat hij met heldenmoed zijn oververhitte toestand trotseert en zwetend onder de dekens bij Ann ligt, die slaapt als een roos, en zich niet bewust is van deze marteling.

Leen staat mee vroeg op, nadat ze Marc fluitend hoort douchen, en maakt zichzelf wijs dat ze nu het ware leven in zijn juiste gedaante heeft leren kennen.

Voor Kris heeft het shoppingcenter geen geheimen meer, nadat hij en Carla twee maanden samen zijn. Iedere zaterdag trekt hij gezwind mee, met een gezicht dat wekelijks al aan vrolijkheid begint in te boeten, en Carla vindt  dat ze met deze mee-shoppende man een lot uit de loterij heeft, en scandeert dit ook vaak. In dezelfde lijn gaat deze Kris “enthousiast” mee op vakantie met Carla, en probeert tijdens het bruinbakken op het strand niet met al te veel heimwee aan zijn alpentochten van vroeger te denken.

 

3) Ze mikken op “verandering” in de toekomst.

Wanneer de verschillen toch opgemerkt worden en als ‘moeilijk’ worden gedetecteerd is het vaak zo dat één partij overmoedig denkt dat in  de toekomst de andere nog wel zal veranderen, als die eenmaal doorheeft dat het gewenste “zoveel beter” is.  Hier wordt eigenlijk gebruik gemaakt van de manipulatietechniek “het is voor je bestwil”.

 

En zelfs zonder de verschillen in persoonlijkheid zorgen de verschillen tussen de seksen al vaak voor verwarring genoeg.

Al deze factoren maken dat een relatie vaak onder een bepaald goedogend  gesternte begonnen wordt, en na verloop van tijd een bepaalde draai neemt, allemaal omdat van bij de aanvang niet goed omgegaan werd met de verschillen tussen beiden.

 

In punt 1 en 2 is “teveel liefde “ de grote oorzaak, een positieve reden, die nochtans op termijn een zware tol kan eisen.

Vroeg of laat kan een ogenschijnlijk relatief onbelangrijke schermutseling alle onder de mat geveegde irritaties als één grote stofwolk laten opdoemen, en dan vraagt het de nodige relatiebekwaamheid om hier positief mee om te gaan en juist vanuit de verschillen tot een krachtig team te komen.

 

Wat is hiervoor cruciaal?

 

Cruciaal is dat men als uitgangspunt neemt dat de relatie niemand toebehoort en geen bezit vormt,  maar zich situeert en afspeelt tussen twee partijen die elk hun deel van de invulling van de relatie op zich nemen. En dat dit dient te gebeuren in alle respect voor de’ wel’ en de ‘niet’  invulling van bepaalde behoeften van de ene partij door de andere partij.

 

Wanneer men dit goed voor ogen houdt, zijn volgende elementen wezenlijk om alles goed te funderen.

- Spreken

Het is belangrijk dat deze gevoelens rond verschillen verwoord en uitgewisseld worden, om uiteindelijk tot een vergelijk te komen.

- Inlevingsvermogen.

Wanneer iemand ertoe komt een oncomfortabel gevoel in de relatie te verwoorden, kan er naar een oplossing gewerkt worden wanneer de andere dit kan aanhoren zonder in verdediging of in overreding te schieten.

- Respect, of de kunst van geen waarde-oordelen te vellen.

Dit vraagt afstand doen van de “het is voor uw goed”-houding, of drang tot willen veranderen. Uitslapen an sich is moreel niet beter of slechter dan vroeg opstaan, het is gewoon een ander ritme.

- Onderhandelen.

Hierbij is het belangrijk om het evenwicht te respecteren, en zich te hoeden voor het maken van beloftes die men niet kan waarmaken.

 

In de workshop voor koppels:’OMGAAN MET IRRITATIES EN ONENIGHEDEN DOOR VERSCHILLEN TUSSEN PARTNERS’ wordt er rond dit thema gewerkt.

In dit programma wordt intensief gewerkt rond de verschillen en spanningsvelden in de relatie naar  het ompolen van versnippering en conflict naar verenigde kracht.

Het is een groepsprogramma (met beperkt aantal) uitsluitend te volgen als koppel,  mét respect en behoud van het privékarakter van de leefwereld van ieder koppel op zich.

 

Voor meer info:  Gerd Goovaerts

Gerd Goovaerts -

Gerd Goovaerts

Brusselsesteenweg 96 - 2800 Mechelen
Gepubliceerde artikelen : 2


Publieken : Adulte