Ik wens…

Advies van de psy

Integratieve psychotherapie

/ Door Liesbet Plissart / Psychotherapie

Integratieve psychotherapie

Eigen aan de integratieve psychotherapie is dat ze modeloverstijgend en holistisch is. Ze stelt de therapeutische relatie centraal.


Een woordje uitleg over deze toch wel aparte vorm van therapie! Sinds kort is men onderzoek gaan doen naar de effectiviteit van psychotherapie (“Kunnen we bewijzen dat het werkt? en Wàt werkt er dan?”).

Uit dit onderzoek blijkt:

1) psychotherapie werkt inderdaad!

2) er kon niet aangetoond worden dat een bepaalde methode meer efficiënt is dan een andere

3) de belangrijkste factor in het voorspellen van hoe efficënt een bepaalde therapie zal zijn = de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en therapeut.

Dit is een zeer belangrijke bevinding in de geschiedenis van de psychotherapie!
Verschillende therapieën vertrekken vanuit verschillende mensvisies en werken elk op een ander niveau van het menselijk functioneren. Zo zal men bijvoorbeeld in een gedragstherapeutische benadering de mens beschouwen als een agerende persoon en minder rekening houden met hechtingsproblematieken. De interventies zijn hierbij dan ook voornamelijk gericht op gedragsmodificatie. Binnen de Gestalt therapie beschouwt men de mens als zijnde in continue interactie met de hem omgevende situatie. Men ziet problemen dan als het vastlopen in een bepaalde soort interactie en men zal cliënten uitnodigen om via experimenten weer flexibel te reageren op wat zich effectief aan hen aanbiedt in hun omgeving.


Integratieve psychotherapie vertrekt vanuit een holistische mensvisie en stelt de therapeutische relatie centraal. Hiervoor integreert de therapeut theoretische inzichten en interventiemethodes uit verschillende modellen gestoeld op recent ontwikkelingspsycholgisch en neuro-biologisch onderzoek . Dit houdt ook in dat elke integratieve psychotherapeut zijn heel eigen “tintje” kan geven aan het therapeutisch gebeuren. Maar allen hanteren een theoretisch kader dat het proces van “zelf-wording in in relatie” doorheen een levenslang groeiproces centraal stelt.


Wat betekent dat nu voor jou als cliënt?
Eerst en vooral dat de integratieve therapeut zich afstemt op de cliënt en op het opbouwen van een goede therapeutische relatie i.p.v. te vertrekken vanuit een bepaalde visie op therapie. Je therapeut is dus specifiek opgeleid om via een zeer bewuste en intentionele, aan jou aangepaste, relatie jouw persoonlijke integratie te faciliteren. Je therapeut heeft een groot respect voor jouw indivudele eigenheid en stemt het therapeutisch proces af op jouw specifieke affectieve, cognitieve, fysiologische en gedragsmatige niveau. Hij/zij biedt steun aan die aspecten van jouw persoon die nog ontwikkeld kunnen worden en nodigt jou uit om verder te bouwen op die aspecten die reeds sterk en krachtig zijn. Het uiteindelijke doel is dat de kwaliteit van jouw “zijn” en “doen” op psychologisch, interpersoonlijk en socio-politiek vlak geoptimaliseerd wordt.

Dit is in essentie een collaboratief proces. Je therapeut gaat, in dialoog met jou, op onderzoek uit. Jullie zoeken samen naar creatieve methoden die aansluiten bij jouw belevingswereld en die een basis kunnen vormen voor toekomstige uitdagingen. In de therapie ben jij dus actief met de steun van de therapeut in het bereiken van een grotere persoonlijke integratie. Je wordt weer heel.Hierbij houdt de therapeut steeds rekening met jouw krachten en met je persoonlijke grenzen en situationele beperkingen.

Integrative psychotherapie is een holistische therapievorm waarbij wordt gewerkt met de mens in al zijn facetten. Immers, wij functioneren niet door alleen maar te denken, maar wij hebben ook gevoel, wij gedragen ons op een bepaalde manier, wij hebben een lijf, en zijn daarbij ook een onderdeel van onze omgeving, een groter geheel. Bij integratieve psychotherapie worden de verschillende delen van jezelf aangesproken: affect, cognitie, gedrag, fysiologische systemen, sociale en spirituele dimensies. Je krijgt inzicht in het functioneren van jouw verschillende delen en leert je eigen krachten kennen en te gebruiken.


Van het modeloverstijgend en theoretische integratieve karakter merk je in de sessies waarschijnlijk weinig. Indien het jou interesseert, kan je jouw theapeut daar altijd over bevragen. Hij/zij zal jou zeker willen informeren over de theoriën die hem/haar bijzonder informeren in hun werk!


Tenslotte wordt er van een integratief psychotherapeut ook een groot engagement gevraagd m.b.t. hun eigen persoonlijke integratie. Zowel tijdens de opleiding als erna blijft de therapeut zeer bewust en gericht zichzelf verder ontplooiien en integreren. Bovendien verbindt hij/zij zich ertoe om zich continu te blijven bijscholen en een open dialoog te onderhouden met collega’s uit verschillende oriëntaties om zo op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied.

 

Liesbet Plissart