Ik wens…

Advies van de psy

/ Door info psy.be / Zen leven

Maakt yoga het leven gemakkelijker?

Hij zei het niet op een nadrukkelijke manier, hij wist waarschijnlijk ook niet van tevoren dat hij het zou zeggen, het floepte er gewoon uit.

Een uitspraak die mij deed nadenkenen en die ik in eerste instantie niet begreep omdat yoga een bepaalde discipline vereist en je er dus niet vanuit gaat dat het iets is dat je het leven makkelijker maakt.

Zo komen we meteen op het punt aan van vrijheid versus discipline.
Wanneer is een mens vrij? Wat betekent vrijheid? Vrij van verslavingen, onder  welke vorm dan ook? Vrij van programmeringen? Vrij van alles wat je hindert in de vervolmaking van je hele wezen?

Ik ga ervan uit dat we zelf volledig verantwoordelijk zijn voor ons leven. En die verantwoordelijkheid vereist een grote innerlijke vrijheid. Maar het leven leert ons dat innerlijke vrijheid onmogelijk is zonder discipline.

Misschien is vrijheid juist de mogelijkheid om zich te ontplooien, om precies zo te leven zoals men zelf wil. En daarmee bedoel ik niet het bevredigen van al onze behoeften maar het zoeken naar bevrediging op zielsniveau. Met andere woorden op spiritueel vlak.

Waardoor wordt die vrije wil dan beïnvloed en bepaald? Door intelligentie en nieuwsgierigheid, door conditionering van huis uit, door ervaringen, door de cultuur waarin men is opgegroeid, door vorige levens (voor wie wil), door contact met eigen intuïtie over je levenspad.

Men kan aan zichzelf schaven en zich ontwikkelen maar dat vereist dus een bepaalde discipline. Dankzij deze discipline kunnen we gewoonten en patronen die we wensen te veranderen ook daadwerkelijk veranderen. Re-ageren op een bepaalde situatie kan alzo worden omgezet in een bewust gekozen ageren.

De essentie van al het spirituele werk is: zichzelf constant observeren zonder te oordelen. Yoga helpt bij de verwerkelijking daarvan.
Zonder zelf-observatie zijn alle spirituele disciplines eigenlijk tijdsverspilling.
Yoga is als een gids die ons helpt te voorkomen om telkens terug te vallen in gewoontepatronen. Let wel: zelf-observatie mag niet worden verward met oordelen over zichzelf, noch minder met veroordelen of met zelfkritiek. Zelf-observatie  heeft niets van doen met het cultiveren van ons ego.

Op welke manier helpt yoga daarbij?
Als je regelmatig jezelf vrijwillig onderwerpt aan houdingen die soms moeilijk zijn, die veel kracht en energie vragen, dan kan je de capaciteit ontwikkelen om je te focussen op de reactie die het geeft in je lichaam en je geest. Je verlegt je aandacht van de lichamelijke inspanning die de yogahouding van je vergt naar je observatievermogen. Je re-ageert dus niet PRIMAIR op die lichamelijke inspanning. Zou je dat wel doen dan lukt het je niet om in een houding te komen.

Met ander woorden: je leert jezelf loskoppelen van je denkende geest en tegelijkertijd connectie te maken met je lichaam, in het moment.

Balanshoudingen leren ons om te relativeren, ons zelf niet zo serieus te nemen, het zijn lessen in nederigheid.

Krachthoudingen geven ons inspiratie, leren ons te blijven lachen ‘no matter what’!

Grote strekkingsoefeningen leren ons om los te laten.

Backbands openen ons hart…….en zo heeft elke houding wel een effect op ons hele zijn.

Yoga helpt om werkelijk aanwezig te zijn, om op elk tijdstip connectie te kunnen maken met wat zich op dat moment aanbiedt. Omdat er zoveel is om op te focussen in de ‘practice’, is het moeilijk om je gedachten te laten afdwalen.

Yoga helpt om niet te vechten met de realiteit, om alles wat zich voordoet in het leven te accepteren zoals het is.

Yoga maakt het leven makkelijker omdat het ons dichter bij onze eigen goddelijke natuur brengt. Met ander woorden: bij onze ziel.

Yoga vergemakkelijkt het leven omdat het je helpt bij het in contact komen met je ziel of je aanschouwer -  die je gedachten aanschouwt - .  Want via je aanschouwer kan je de drama’s van het dagelijkse leven bekijken zonder je erin te laten meeslepen of je er mee te indentificeren.

De lijst is eindeloos omdat yoga - Union -  betekent.
Union in de breedste zin van het woord….


Voor bewuste mensen maakt yoga het leven makkelijker, ben je al gelukkig met de hele setting die je meekreeg bij je geboorte, dan lijkt het beoefenen van yoga misschien enkel een vervelend “moeten” voor de gezondheid of voor wat rust in het hoofd.

Hoe meer ik in contact kom met mijn eigen ziel tijdens of buiten mijn ‘practice’, hoe vaker in aan David Swenson denk en hoe beter ik begrijp en voel wat hij nu  eigenlijk bedoelde met  “Yoga just makes life easier”.

Anke Truyman, (yoga lerares)
 

info psy.be -  Psychologue, Psychologue clinicien(ne), Psychothérapeute, Coach, Sexologue, Praticien(ne) bien-être

info psy.be

Avenue Oscar de Burbure, 151 - 1950 Kraainem
Gepubliceerde artikelen : 477