Ik wens…

Advies van de psy

Ai! Mijn kind gehoorzaamt niet....

/ Door info psy.be / Kinderen

Ai! Mijn kind gehoorzaamt niet....

Maar het vraagt veelal een extra inspanning van de ouders. Want veelal heeft het te maken met de manier waarop we met onze kinderen omgaan.

Als we wensen dat onze kinderen gehoorzamen, dan is het cruciaal om ook gehoor te geven aan de behoefte van de kinderen.  Veelal verwachten de ouders dat hun kinderen antwoorden op hun vraag zoals zij (ouders) dat wensen, maar gehoor geven aan is ook aandachtig zijn voor wat een kind wel kan motiveren om te doen wat we van hem verwachten.

Het vraagt als ouder wel een andere manier van aanpakken. An Michiels, psychotherapeute van Sensitief vzw, is sinds jaar en dag bezig met deze problematiek. Zij begeleidt ouders en kinderen in het werken aan een betere relatie.

Kinderen die positief opgevoed worden, voelen zich prettiger. Ouders die positief opvoeden, genieten meer van het ouderschap. Je hebt geen wetenschappers nodig om dat te bewijzen, je hebt dat beslist al zelf ervaren.

Toch is het voor vele ouders een grote uitdaging om die positieve sfeer in huis te behouden terwijl ze hun kinderen regels en grenzen leren accepteren.

Kinderen hebben regels nodig: als ze weten wat er van hen verwacht wordt voelen ze zich rustiger en veiliger. Het is immers verwarrend voor hen (en ook voor volwassenen) als de regels niet helemaal duidelijk zijn.  

Zorg ervoor dat de regels die je oplegt passen bij de leeftijd van het kind, dat ze eerlijk zijn (dat je je er zelf ook aan houdt) en dat je er als ouder op toekijkt dat ze nageleefd worden.

Overtreedt je kind de afgesproken regels af en toe? Of is het de regels nog aan het leren?

Ga er niet te snel van uit dat het kind "de regels goed genoeg kent"! Geef zelf het goede voorbeeld door rustig en geduldig te blijven. Geef je kind een complimentje als het nieuwe regels WEL goed naleeft.

Een kind volgt een regel makkelijker op als die regel vertelt wat er van het kind WEL verwacht wordt (wat je wil dat het wel doet) in plaats van wat het niet mag doen.

De regels ‘Spreek op zachte toon, stap rustig in huis en vraag eerst of je iets mag nemen’ zijn veel duidelijker dan ‘Niet roepen, niet lopen en geen spullen uit de kast halen’.

Een veel gemaakte vergissing is dat ouders aan hun kind "vragen" om iets te doen, terwijl ze eigenlijk een verlangen uitdrukken of aan het kind iets opdragen te doen.

Als je aan een kind vraagt: "wil je de tafel dekken?" dan betekent dat dus dat het kind "ja, graag!" of "neen, liever niet"! mag antwoorden.

Wil je toch duidelijk maken dat je dit echt van het kind verlangt, zeg dan duidelijk: "ik wil dat je de tafel dekt. Vooral wilskrachtige kinderen krijgen daarbij graag wat ruimte. Ze worden heel wat coöperatiever als je hen vraagt: " we eten tegen 7 uur, wanneer wil je de tafel dekken? Doe je dat nu al of binnen tien minuutjes?" Je kunt hen ook extra stimuleren door hen te vertellen wat er voor hen inzit (behalve aan een mooi gedekte tafel te eten): " Als je nu alvast de tafel dekt zijn we klaar met eten voor je naar buiten kunt of voor je TV programma begint!"

Lopen bepaalde situaties moeilijk (bijvoorbeeld tijdens het winkelen of familiebezoek)? Ga dan na welke regels je echt belangrijk vindt en hoe je die positief kunt verwoorden. Bespreek de regels eerst samen alvorens je ze invoert. Dan vermijd je later onnodige discussies op momenten dat het moeilijk wordt.”

Bespreek de situatie opnieuw op een rustig ogenblik als jijzelf en je kind daar beiden wel de tijd voor kunnen nemen, liefst zo snel mogelijk na een "incident" maar niet tijdens een verhitte discussie! Emoties verstoppen de oren!

 

 

An Michiels

info psy.be -  Psychologue, Psychologue clinicien(ne), Psychothérapeute, Coach, Sexologue, Praticien(ne) bien-être

info psy.be

Avenue Oscar de Burbure, 151 - 1950 Kraainem
Gepubliceerde artikelen : 477