Ik wens…

Advies van de psy

Co-ouderschap en het bouwen van een co-ouderschapsplan

/ Door info psy.be / Relatieproblemen

Co-ouderschap en het bouwen van een co-ouderschapsplan

De kinderen zelf begrijpen niet noodzakelijk wat er aan de hand is, ze kunnen zich verantwoordelijk voelen voor de relatieproblemen van hun ouders. De ouders zelf riskeren zelf in een soort “opbod” te gaan tov de kinderen om zich de eerlijkheid en de gehechtheid van de kinderen aan te trekken. Uiteindelijk riskeert iedereen deel te nemen aan conflict van loyaliteit.

 

Bemiddeling laat ouders nieuwe regels definiëren, die de toekomst van de relaties tussen hun bepalen, tenminste voor wat betreft de kinderen. Meestal zullen ze het ouderlijk gezag samen uitoefenen. Dit betekend dat ze onder andere samen moeten overleggen over de gezondheid, de opvoeding, de opleiding, de vrijetijdsbesteding en de godsdienstige of filosofische strekking van hun kinderen.

 

De ouders zullen ook hun communicatiewijze moeten bepalen. Dit is niet onbelangrijk, zeker in het begin van de scheiding. De eerste weken, maanden of zelf jaren van een scheiding zijn tijdperken gedurende dewelke communicatie tussen vroegere partners heel gevoelig wordt. Elke zin word door de andere grondig bekeken en geïnterpreteerd, meestal in een sfeer van paranoia.

 

Als bemiddelaar zorgen wij natuurlijk voor een vlotte communicatie tussen ouders, en proberen wij ook hun te leren beter te communiceren. Daarvoor gebruikt de bemiddelaar zijn eigen vaardigheden, en dat kan natuurlijk alleen maar in het kader van een bemiddelingprocess. Nochtans zijn er tools die kunnen gebruik worden door ouders om hun toekomstige co-ouderschap stevig op te bouwen.

 

Een van die middelen is het «co-ouderschapsplan». Eigenlijk zou een co-ouderschapsplan automatisch deel moeten uitmaken van elk scheiding akkoord tussen ouders. Om zo een co-ouderschap plan te bouwen, vraag ik aan iedere ouder een vragenlijst te beantwoorden. De antwoorden op die vragen worden dan samen bekeken in een bemiddeling sessie om een gezamelijk plan te bouwen.

 

Wat bevat zo een plan ? Eerst en vooral, een duidelijke beschrijving van elk kind. Zijn fundamentele behoeften wat betreft  onderwijs, gezondheid, vrije tijd… Dan, meer details over het ouderlijk gezag: was er een familiale project voor de opvoeding van de kinderen ? Wie was verantwoordelijk om de regels te bepalen ? Hoe ziet iedereen dat gebeuren in de toekomst ? Welke grote principe van opvoeding werden toegepast ?

 

Stuk per stuk, gaat het ouderschapsplan van de principes naar de operationele details: woonplaats, verblijfsregeling, kostenverdeling, schoolkeuzen, beslissingen betreffende de gezondheid van de kinderen, ...

 

Scheidende ouders die met een co-ouderschapsplan starten zullen concrete elementen bespreken in plaats van tegen de andere te klagen. En dat zorgt voor betere overeenkomsten tussen de ouders, en een beter toekomst voor de kinderen.

 

 

Dominique Foucart, Erkende bemiddelaar en psychotherapeut bij interactes in Brussel.

 

info psy.be -  Psychologue, Psychologue clinicien(ne), Psychothérapeute, Coach, Sexologue, Praticien(ne) bien-être

info psy.be

Avenue Oscar de Burbure, 151 - 1950 Kraainem
Gepubliceerde artikelen : 477