Ik wens…

Advies van de psy

Jalouzie

/ Door info psy.be / Relatieproblemen

Jalouzie


Gelukkig kan jalouzie met psychotherapie verholpen worden.

« Sinds een paar weken kijkt hij in mijn GSM zodra ik mijn rug draai. Ook al stel ik hem gerust, het helpt helemaal niets. »

« Zij pluist mijn hele historiek op de computer uit en ze leest mijn mails. Ze is overtuigd dat ik met andere vrouwen communiceer. Ik heb het daar heel moeilijk mee want het is alsof ze me niet vertrouwt en bovendien, zelfs al heb ik niets te verbergen, is het toch een soort inbraak op mijn privé leven » 

« Hij wordt gek als een andere man naar me kijkt. Ik durf niet meer met hem uit te gaan. Ik durf zelf niet meer rondom mij te kijken want ik ben bang dat hij mijn gedrag fout interpreteert. » 

« Sinds ik een nieuwe collega heb op kantoor noteert zij elke kilometerstand van mijn wagen om te zien of ik geen omweg heb genomen bij het naar huis rijden… Nochtans is er niets gebeurt en ik weet niet hoe ik ze gerust kan stellen. »
 

Deze voorbeelden tonen aan dat een ziekelijke jaloezie heel wat schade kan aanbrengen aan de relatie. Als je constant op je hoede moet zijn, leef je in spanning in je relatie. Het is zelfs erger… je duwt de andere in de richting die je juist wilde vermijden…Door constant beschuldigd te zijn van ontrouw, beslis je soms om tot actie over te gaan…want dat verandert toch niets aan de houding van je partner !

Voor diegene die jaloers is, is het evenmin gemakkelijk want hij/zij heeft geen contrôle over zijn/haar emotie…Het is oncontroleerbaar…

Normale jaloezie of ziekelijke jaloezie ?
Velen denken dat het normaal is om een beetje jaloers te zijn tov zijn/haar partner. We zien de partner als een deeltje van onszelf. Waar ligt de grens tussen een normale jaloezie en een ziekelijke jaloezie ?


Jaloezie in een relatie is de angst om zijn plaatst te zien ingenomen worden door een ander. Dat gevoel bestaat zowel bij vrouwen als bij mannen.

Maar wanneer de jaloezie je leven vergalt, dan is het tijd om er iets aan te doen. Want die ziekelijke jaloezie kan ook vormen aannemen waarbij er geweld aan te pas komt en dan is de persoon in gevaar.

We spreken van pathologische of ziekelijke jaloezie als ze regelmatig voorkomt in verschillende situaties in je dagelijks leven en als ze een overmaat van agressiviteit teweegbrengt. 

De jaloerse persoon is dan bezeten door gedachten die een obsessie vormen en die hem een sterk gevoel van wantrouwen geven. Zo sterk dat hij/zij het niet meer onder controle heeft.

Oorzaken van jaloezie
De oorzaken van jaloezie zijn meestal onbewust, maar er kunnen meer dan één oorzaak zijn. Meestal gaat het om :

Gebrek aan affectie
De personen die de onvoorwaardelijke liefde van hun ouders niet gevoeld hebben of die als baby weinig fysiek contact hadden met hun ouders, lijden aan een groot gebrek aan affectie. Ze zijn uiterst bang om hun partner te verliezen en zoeken bevestiging onder om het even welke vorm.

• Gebrek aan zelfvertrouwen
In dit geval is de jaloerse persoon overtuigd dat, vroeg of laat, hij/zij in de steek zal gelaten worden door zijn/haar partner. Hij/zij is overtuigd om het niet waard te zijn dat iemand van hem/haar houdt. Dus vroeg of laat zal hij/zij iemand anders vinden die beter i sals ikzelf.

• Projectie van zijn eigen verlangens van « ontrouw »
Deze hypothese werd aangehaald door Freud.  De persoon die uitermate jaloers is brengt zijn gevoel en wens van ontrouw over op de andere.

• Een trauma in het familiale leven
Soms dragen we de herinnering aan een familiaal trauma met ons mee. Als ik als kind mijn ouders heb zien ruzie maken door ontrouw, kan het zijn dat ik ongeloofelijk jalores wordt als volwassene. Het is uitermate belangrijk om te genezen van zijn trauma als kind.

• Een mogelijk paranoia gedrag
Deze gevallen zijn het moeilijkst. Met een paranoïde persoon is er een continu gevoel van wantrouwen en overgevoeligheid. De paranoïde persoon kan gewelddadig worden bij de eerste signalen dat hij/zij in gevaar is.


De mechanismes van jaloezie
Jaloezie is een parasiet gevoel dat in vele gevallen een grote angst of een woede verbergt. Het gaat steeds over onbewuste gevoelens of verdrukte gevoelens die de persoon nooit heeft kunnen uitdrukken.

Over welke angsten spreken we ?
Ik ben bang om mijn plaats te verliezen tegenover hem/haar of ik ben boos tov de persoon die die plaats wel heeft en die ik niet kan hebben.

Het gaat in veleg evallen over de angst om verlaten te worden of angst om bedrogen te worden. Het zijn gevoelens die te maken hebben met het verleden van de persoon die zelf verlaten of bedrogen is. De persoon heeft nooit zijn woede kunnen uiten tov de auteur van de daad. In de therapie gaan we naar de oorzaak van die angst en gaan we vervolgens de woede uiten tov de persoon die ons dat heeft aangedaan.

Zolang we daar niet door zijn, gaan we ons hele leven door blijven die zelfde reacties herhalen met verschillende partners. We projecteren onze woede op hem/haar en we wantrouwen hem/haar.


Conclusie
Om het even hoe jaloers je bent, het is belangrijk om na te gaan wat erachter zit.  Zowel de onbewuste oorzaken als de dagdagelijkse frustraties die aan de bron liggen van dat jaloerse gevoel.  Want de jaloerse persoon heeft de neiging om de fout te leggen bij de ander (en zo vermijdt hij dat hij zijn eigen probleem aanpakt).

Maar het goede nieuws is dat jaloezie gemakkelijk te verhelpen valt met psychotherapie !

info psy.be -  Psychologue, Psychologue clinicien(ne), Psychothérapeute, Coach, Sexologue, Praticien(ne) bien-être

info psy.be

Avenue Oscar de Burbure, 151 - 1950 Kraainem
Gepubliceerde artikelen : 477