Ik wens…

Advies van de psy

Verschillende beroepen die werken met psychotherapie

/ Door info psy.be / Psychotherapie

Verschillende beroepen die werken met psychotherapie

Psychiaters

Psychiaters zijn artsen (7 jaar universitaire studies in geneenskunde en vele stages), met een specialisatie van 5 jaar in de psychiatrie. Het is een universitair diploma dat wettelijk erkend is. En alhoewel deze studies zeer serieus zijn, zijn psychiaters niet echt gevormd in de psychotherapie.

 

Wat wel typisch binnen de competenties van psychiaters valt, is het stellen van een persoonlijkheidsdiagnose. Ze zijn ook gerechtigd om medicatie voor te schrijven. Hun consultaties zijn terugbetaald door het ziekenfonds.  Sommige psychiaters hebben zich daarnaast nog bijgeschoold in de psychotherapie. 


Psychologen

Een opleiding in psychologie is een universitaire studie van 5 (of soms 4) jaar en wordt afgesloten met een stageperiode en een verhandeling. Men behaalt dan de graad van Licentiaat of Master.

 

In dit diploma zijn er nog verschillende specialisatierichtingen zoals : clinische psychologie, arbeids- en organisatie psychologie, experimentele en toegepaste psychologie, sociale- en ontwikkelingspsychologie.

 

Zij die wensen kunnen nog doctoreren en hebben dan de titel van Doctor in de Psychologie. Een Doctor in de Psychologie heeft een grondige bagage, deels wetenschappelijk, die hen toelaat diagnoses te stellen, maar ze mogen geen medicijnen voorschrijven.  En hoewel deze studies zeer serieus zijn, is het nog niet voldoende om aan psychotherapie te doen.


Psychotherapeuten
Psychotherapeuten zijn in principe gevormd in de psychotherapie, maar dat is geen exacte definitie ! Psychotherapie is ook geen erkend beroep (dus iedereen kan zich in theorie psychotherapeut noemen !) 

 

Er bestaan veel verschillende opleidingen tot psychotherapeut. De meest erkende zijn natuurlijk door scholen of organisaties die een goede reputatie hebben, (meestal ook een internationale reputatie) met ervaren trainers en waar de trainers ook regelmatig gesuperviseerd worden.  Ze geven een zekere garantie van professionalisme. In het andere extreem zou je kunnen vallen op mensen die weinig tot geen vorming hebben in de materie en die zich gevormd hebben in niet erkende scholen. Hierbij loop je natuurlijk een groot risico.


Maar er zijn ook therapeuten die gevormd zijn in nieuwere methodes. Methodes die nog niet zo goed gekend zijn, die ook hun limieten hebben, maar die daarom niet noodzakelijk gevaarlijk zijn. Het is niet gemakkelijk om het bos door de bomen te zien.

 

De beste garantie is je te richten tot iemand die een universitair diploma heeft EN een goede vorming heeft genoten in één of andere vorm van psychotherapie EN die ervaring heeft ! Het zijn voornamelijk deze profielen met wie wij samenwerken. 

 

info psy.be -  Psychologue, Psychologue clinicien(ne), Psychothérapeute, Coach, Sexologue, Praticien(ne) bien-être

info psy.be

Avenue Oscar de Burbure, 151 - 1950 Kraainem
Gepubliceerde artikelen : 477